Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Nemčina
Development

Nájomné bývanie Smolinské

Filozofia

Názov obce prechádzal od prvej zmienky postupným vývojom. Už roku 1396 bola obec spomínaná pod názvom Semola, v roku 1489 Zmolenyche, 1498 Zmolyncz, neskôr ako Szmolinszka, Zmolnice. Posledná zmena nastala v roku 1773 kedy názov obce dosiahol súčastnú podobu ako Smolinske. Základ pre názov obce bolo slovo „smol“ respektíve „zmol“, čo v minulosti pravdepodobne znamenalo miesto , kde sa vyrábala smola alebo decht z prírodných zdrojov /miazgy borovíc, briez, brestov a pod./.

V obci Smolinské sa nachádza veľa historických pamiatok. Medzi prvé treba spomenúť:

- kostol Svätého Jakuba postavený v roku 1720 na mieste staršieho gotického kostolíka. Táto pôvodná stavba bola v roku 1924 zväčšená staviteľom Angelinim za finančného prispievania farníkov a kostol dostal súčastnú podobu.

- Zároveň sa v obci nachádza Socha Panny Márie postavená v roku 1678, o dva roky neskôr bola postavená malá kaplnka na ceste do susednej dediny Gbelov.

- Ďalší staviteľský rozvoj v obci bol zaznamenaný v roku 1809 kedy v nej bola zriadená fara, v roku 1820 Kaplnka Najsvätejšej Trojice v gotickom štýle a o jedenásť rokov neskôr v roku 1833 sochy sv. Vendelína a sv. Floriána.

- Posledná z troch kaplniek Smolinského bola postavená  v roku 1891 a bola pomenovaná ako Kaplnka Panny Márie Lurdskej. K nej sa i v súčastnosti raz do roka, na Božie telo, konajú procesie cez celú dedinu od kostola Svätého Jakuba.

- V strede obce Smolinské zastáva dominantné miesto Zvonica z konca 18. storočia a má pre ňu neodmysliteľný význam.

- V neposlednom rade nemôžeme opomenúť erb obce Smolinské schválený prípisom vydaným dňa 3.11.2004 Ministerstvom vnútra SR, heraldický register SR, Krížkova 7, Bratislava, zapísaným v heraldickom registri SR pod signatúrou S-30/04 /príloha č. 1/.