Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Nemčina
Development

Cottage area Sekule

Filozofia

Na rozhraní dvoch podoblastí Borskej nížiny - Záhorských pláňav a Dolnomoravskej nivy sa nachádza vyvýšenina, ktorú v Zemepise okresu bratislavského a malackého z roku 1935 J.Hromádka uvádza pod názvom Sekulská pláňava.

Chotár obce má rovinný charakter a tvoria ho treťohorné íly a piesky, nánosy štvrtohorných riečnych uloženín a viatych pieskov. Územie poskytovalo priaznivé životné podmienky pre život už od mladšej doby kamennej. Osídlenie sa koncentrovalo na vyvýšené piesočné duny, ktoré chránili sídliská pred záplavami, a preto sa tu nachádzajú viacnásobné stopy pobytu človeka v rôzhych obdobiach.

Z hľadiska urbanizmu Sekule charakterizuje typ dedinského sídla vretenovitej zástavby s rozšíreným stredom, kde sú situované ohradené areály kostola a kaplnky.