COTTAGE AREA SEKULE

SLOVENSKO, SEKULE

KĽÚČOVÉ FAKTY

 

Realizátor stavby:

Dátum dokončenia:

Miesto stavby:

Architekti:

 

ASTAP stavby spol. s r.o.

02/2013

Sekule

Dwell development

GALÉRIA:

 

COTTAGE AREA SEKULE

Na rozhraní dvoch podoblastí Borskej nížiny – Záhorských pláňav a Dolnomoravskej nivy sa nachádza vyvýšenina, ktorú v Zemepise okresu bratislavského a malackého z roku 1935 J.Hromádka uvádza pod názvom Sekulská pláňava.
Chotár obce má rovinný charakter a tvoria ho treťohorné íly a piesky, nánosy štvrtohorných riečnych uloženín a viatych pieskov.

Územie poskytovalo priaznivé životné podmienky pre život už od mladšej doby kamennej. Osídlenie sa koncentrovalo na vyvýšené piesočné duny, ktoré chránili sídliská pred záplavami, a preto sa tu nachádzajú viacnásobné stopy pobytu človeka v rôznych obdobiach.

Z hľadiska urbanizmu Sekule charakterizuje typ dedinského sídla vretenovitej zástavby s rozšíreným stredom, kde sú situované ohradené areály kostola a kaplnky.