HODNOTY

V našich projektoch sa snažíme zaostrovať na viacúčelové využitie a developerské projekty v zmiešaných územiach.

 

Ku všetkým našim partnerom pristupujeme s rovnakou mierou zodpovednosti a profesionality, čo sú pre nás tie základné hodnoty predpokladu dlhodobej spolupráce či už s obchodnými partnermi, klientami alebo zamestnancami.

PROJEKTOVÝ DEVELOPMENT POTREBUJE HODNOTY

A preto aj my vnímame dané miesto a ľudí v ňom. Ich pohyb, ich nálady, ich správanie, životný štýl a ich potreby. Vnímame tiež aj to neživé. Vnímame pôsobenie existujúcich budov, tok áut a vieme sa dokonca aj nadchnúť atmosférou pekného parku. Chceme tvoriť jednoducho hodnotové veci. 

Či už je to projekt rodinných domov či projekt bytový, chceme, aby tam ľudia každú noc spokojne zaspávali a s hrdosťou sa pochválili známym, kde bývajú. A samozrejme sme radi, keď sa denne stretávame v práci s ľuďmi, pre ktorých sme vytvorili príjemné miesto pre prácu.

Hodnota nehnuteľnosti je častokrát zamieňaná s cenou nehnuteľnosti. Ktorá myšlienka si vyžaduje ďalšiu pozornosť a ktorá nie?

Univerzálna odpoveď neexistuje, avšak tá pridaná hodnota nespočíva len v rozpoznaní a rozvíjaní dobrého projektu na nasýtenom trhu, ale v cite rozpoznať čo zákazník chce a to i na pomalšie rastúcich trhoch a tie správne hodnoty tvoria práve konečnú hodnotu nehnuteľnosti.

DWELL WELL

CENA VERZUS HODNOTY

Parametre sa posúvajú. Človek sa stal centrom pozornosti vo všetkých oblastiach rozvoja. Už niekoľko rokov mestá čelia silnému trendu v otázkach urbanizácie a migrácie. Životný priestor sa stal vzácnym a ceny za nájom a všeobecne ceny nehnuteľností neustále stúpajú. Nové možnosti developovania sú limitované, čo je istá nevýhoda v nízko-nákladovom segmente.

 

LEN DLHODOBO ŽIVOTASCHOPNÉ PROJEKTY SI UDRŽIA SVOJU HODNOTU

V nasledujúcich rokoch sa očakáva, že developovanie životného priestoru bude sledovať dva hlavné princípy: zahustenie a zväčšovanie priestoru do výšky.Otázkou je či sa nevytvorí neriešiteľný kontrast medzi finančnou hodnotou a hodnotou budúcich developerských projektov, inými slovami orientáciou smerom k iným parametrom. Vo DWELL sme presvedčení, že práve len tieto projekty si z dlhodobého hľadiska udržia svoju cenu.

 

ŽIVOT V LUXUSE

Spejeme k tomu, že len tí vyvolení si budú môcť dovoliť vlastnú nehnuteľnosť? V tých veľkých mestách je tento trend jasne viditeľný. Riešenie ako zmierniť tento trend a ako prelomiť kontrast medzi finančnou hodnotou a hodnotami by mohlo predstavovať práve mierne zahusťovanie ako napríklad stavanie obytných výškových budov.

 

NAJNOVŠIE KONCEPCIE BÝVANIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA INTELIGENTNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Development by mal uspokojovať výzvy veľkej rozmanitosti požiadaviek s ohľadom na súčasné koncepcie bývania z pohľadu mobility kvôli práci, z pohľadu architektúry či alternatívneho spôsobu využitia.

 

 

Inými slovami – až niekto nie je napríklad celý týždeň od pondelka do piatku doma kvôli práci, nie je potreba mať vo svojom apartmáne obrovskú kuchyňu. V takomto prípade je treba dôležitejšie mať domácnosť vybavenú rôznymi inteligentnými riešeniami, ktoré zužitkujú práve zvyšok voľného času.

STAY UP-TO-DATE WITH OUR NEWSLETTER “TRENDS & INSIGHTS”.